patikra vietoje

patikra vietoje
patikra vietoje statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis projekto paraiškoje, mokėjimo prašyme ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateiktų duomenų ir dokumentų patikrinimas projekto įgyvendinimo vietoje. atitikmenys: angl. on-the-spot check vok. Kontrolle vor Ort, f pranc. contrôle sur place, m šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3D-258 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2007 metais pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Vandens išteklių apsauga ir plėtra, žuvininkystė, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Akvakultūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 61-2355)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • neplaninė patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekama projekto paraiškoje, mokėjimo prašyme ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateiktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vietos veiklos grupės valdymo organo paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento darbuotojų atliekama bandomosios integruotos strategijos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekama paraiškos bandomajai integruotai strategijai įgyvendinti, mokėjimo prašymo, šios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • planinė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vietos veiklos grupės valdymo organo paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • planinė remiamos bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis paraiškoje įgyvendinti bandomąją integruotą strategiją,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vietos plėtros strategijos administravimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis vietos plėtros strategijos vykdytojo administravimo lėšų panaudojimo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kontrolle vor Ort — patikra vietoje statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis projekto paraiškoje, mokėjimo prašyme ar …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • contrôle sur place — patikra vietoje statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis projekto paraiškoje, mokėjimo prašyme ar …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • on-the-spot check — patikra vietoje statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis projekto paraiškoje, mokėjimo prašyme ar …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pažeidimo tyrimas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai ir projekto vykdytoja yra VšĮ Centrinė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”